תמונות
וידאו

לימודים ועבודה – איך משלבים ביניהם

לימודים ועבודה – איך משלבים ביניהם

אחת הבעיות הגדולות ביותר בחייו של הסטודנט הממוצע היא הפרנסה. סטודנט ממוצע נדרש להגיע לשיעורים במכללה או האוניברסיטה בה הוא לומד כמה ימים בשבוע, כאשר המחויבות ללימודים לא נגמרת שם כמובן – לאחר שהוא חוזר הביתה נדרש הסטודנט לדגור ולשקוד על הספרים שעות רבות נוספות. בתקופת המבחנים כל הסיפור הזה הולך ומקצין, וניתן לראות סטודנטים רבים שכלל אינם יוצאים מהבית בחודשים אלו – רק יושבים וחורשים על מנת לעבור את המבחנים בשלום.

במקביל לכך, צריך הסטודנט הממוצע, כמו כל אדם בוגר אחר, לדאוג לפרנס את עצמו, וזו מטלה שאינה פשוטה כלל גם למי שאינו לומד כמה ימים בשבוע. הוצאות שכר הדירה, האוכל והתחבורה ביום יום לבדן מגיעות לאלפי שקלים, ועוד לא דיברנו על כל מיני הוצאות שלפעמים צריך להוציא בחיים, כמו רכישת ציוד ללימודים או תשלום שכר לימוד העומד על כמה אלפים טובים לשנת לימודים.

כפי שעולה ממה שתיארנו עד עכשיו, עבור סטודנט אשר אינו מקבל תמיכה כלכלית מהוריו, הישרדות כלכלית בזמן הלימודים הינה כמעט בגדר משימה בלתי אפשרית. גם לאחר שלוקחים בחשבון את המענקים וההטבות השונות המוענקות לצעירים בוגרי צבא בארץ, עדיין עלויות המחייה והלימודים חונקות את הסטודנטים ומביאות רבים מהם פשוט לפרוש מהלימודים ולא להשלים את התואר בלית ברירה.

המשך מאמר